400-6590-100
Campus
分校分布
预约课程
 选择校区: *
 学生姓名:  *
 学生性别:  *
 所在年级: *
 补习科目: *
 家长姓名:  *
 家长手机:  *
 验 证 码:  *
   

现在所在位置:首页 > 分校分布 > 长宁区兆丰校区


联 系 我 们


长宁区兆丰校区


                      电话:021 -  61995282


     地址:长宁区长宁路396弄9号兆丰大厦3A


温 馨 校 区每个学生都是一颗在金麦田茁长成长的种